Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Wydanie 2

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Wydanie 2
Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Wydanie 2

<a href="/tag/podatki"> podatki </a> Celem opracowania jest {przedstawienie|reprezentacja|wyobrażenie} istoty i formy sprawozdań finansowych {na tle|w porównaniu do|w stosunku do|w zależności od} standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Autorki dokonały precyzyjnej analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia {zmian|przemian} w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych


Zobacz więcej
1
Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Wydanie 2

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *