Sołectwa w lokalnym systemie władzy

Sołectwa w lokalnym systemie władzy
Sołectwa w lokalnym systemie władzy

Autor poświęcił swą książkę funkcjonowaniu sołectw. Jest to zagadnienie rzadko badane w naukach społecznych i prawnych. Autor przedstawia trzy obszary działalności sołectw. Pierwszy obejmuje zebrania wiejskie realizujące ideę demokracji bezpośredniej;, druga dotyczy rywalizacji wyborczej w sołectwach;, trzeci zaś - relacji między sołtysem a wójtem.


Zobacz więcej
1
Sołectwa w lokalnym systemie władzy

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *