Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2021 Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2021 Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Hit
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2021 Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidualne rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia., , Dla ułatwienia do książk


Zobacz więcej
1
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości 2021 Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *