Komentarz do planu kont Augustowska 2021 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Komentarz do planu kont Augustowska 2021 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Hit
Komentarz do planu kont Augustowska 2021 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budż


Zobacz więcej
1
Komentarz do planu kont Augustowska 2021 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *