Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów

Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów
Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów

Książka przede wszystkim obejmuje przepisy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ale w szerokim zakresie omawiane są w niej również w sposób praktyczny regulacje stosowane do pracowników samorządowych, a wynikające z przepisów Kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców czy też postanowień „Tarcz antywirusowych"., , Zatrudnianie pracowników samorządowych wiąże się z licznymi problemami praktycznymi. Stąd w książce znalazło


Zobacz więcej
1
Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *