Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce
Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Książka to kompendium dla dla pracowników obsługujących sprawy kadrowe w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce. Książka kompleksowo omawia warunki wymagane do przyznania emerytury lub renty, w tym:,- renty wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej,,- świadczenia przedemerytalnego,,- emerytury pomostowej,,- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.,,Przedstawiono także zasady ustalania wysokości tych


Zobacz więcej
1
Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *