Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny

Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny
Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny

Na gruncie dziejów oraz wiary i pobożności starożytnego Izraela wyrosły i okrzepły dwie religie: chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny. Największy paradoks polega na tym, że są one całkowicie autonomiczne, a zarazem nierozerwalnie ze sobą złączone rozlicznymi więziami. Innym paradoksem jest to, że przez prawie dwa tysiące lat, które upłynęły od narodzin chrześcijaństwa i judaizmu rabinicznego, wyznawcy obydwu religii skutecznie współdziałali... we


Zobacz więcej
1
Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *