Taryfikator mandatów i punktów karnych

Taryfikator mandatów i punktów karnych
Taryfikator mandatów i punktów karnych

Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów karnych zawiera aktualny wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wydanie zawiera także przepisy dotycząc postępowania mandatowego, przepisy o kontroli ruchu drogowego ora


Zobacz więcej
1
Taryfikator mandatów i punktów karnych

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *