Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność odszkodowawcza

Niniejsza książka składa nic z pruć odnoszących się do problematyki granic odpowiedzialności, W monografii zostały omówione m.in. zagadnienia z zakresu kompensowanych uszczerbków (utraty szansy, szkód niemajątkowych) oraz naturze naprawianej szkody (jako powiększenia pasywów, jako krzywdy osoby prawnej). W pracach przedstawiono także kwestie dotyczące podmiotowych ograniczeń kompensacji, zależności między przesłankami odpowiedzialności a jej zakr


Zobacz więcej
1
Odpowiedzialność odszkodowawcza

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *