Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe przedstawienie problematyki postępowania dowodowego przed polskim organem antymonopolowym, opierającego się na przepisach OKiKU oraz na odesłaniach do KPA, KPC i KPK. Autor prezentuje wszechstronną analizę tego postępowania, uwzględniając przy tym zagadnienia ustrojowe i teoretycznoprawne. W publikacji omówiono m.in. instytucje prawa dowodowego (ciężar dowodu czy zakazy dowodowe), zasady postępowania dow


Zobacz więcej
1
Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *