Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli. NIK jako konstytucyjnie umocowany naczelny organ kontroli państwowej jest ważnym elementem demokratycznego porządku prawnego. Kontrola NIK obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu działalności naczelnych organów administracji rządowej, działalności samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizac


Zobacz więcej
1
Najwyższa Izba Kontroli

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *