Skarga konstytucyjna Polski model na tle porównawczym

Skarga konstytucyjna Polski model na tle porównawczym
Skarga konstytucyjna Polski model na tle porównawczym

Publikacja omawia polski model skargi konstytucyjnej, zaprezentowany na tle podobnych instytucji w wybranych państwach o stabilnej demokracji, tj. w Niemczech, Austrii i Hiszpanii oraz w tych, które od 1989 r. starają się stworzyć sprawny system ochronny konstytucyjnych praw i wolności, a więc na Węgrzech, w Rosji, Czechach, Słowacji. Zwarte w monografii rozważania koncentrują się na zagadnieniach: * czym jest skarga konstytucyjna we współczesnym


Zobacz więcej
1
Skarga konstytucyjna Polski model na tle porównawczym

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *