Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych

Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych
Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych

Stan prawny na dzień 1 marca 2016 roku. Pełny zakres wiedzy normatywnej dla pracodawców w sprawach kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców związanych ze stosunkiem pracy. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Dokumentacja i ewidencja zatrudnienia. Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników. Urlopy pracownicze. Uprawnienia kobiet i młodocianych. Świadectwo pracy. Akta osobowe. Spory ze stosunku pracy.


Zobacz więcej
1
Poradnik dla pracodawcy z zakresu spraw kadrowych

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *