Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej

Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej
Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej

Te dość zawiłe sformułowanie jest zdefiniowane w art. 6 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej i dotyczy wszystkich postępowań jakie prowadzone są w ośrodkach pomocy społecznej czy powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz należy do częstych sytuacji z jakimi spotykają się pracownicy pomocy społecznej. Pod pojęciem należy rozumieć świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytu


Zobacz więcej
1
Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *