infoKALENDARZ kadrowo księgowy 2021

infoKALENDARZ kadrowo księgowy 2021
infoKALENDARZ kadrowo księgowy 2021

W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:, - umów stosowanych w zatrudnieniu,, - wymiaru czasu pracy w 2016 i 2017 r.,, - urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych,, - wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw,, - wysokości odpisów na zfśs ,, - zwolnień, zasiłków, dokumentów ZUS,, - bezpieczeństwa i higieny pracy,, - diet, ryczałtów i rekompensat,<br/


Zobacz więcej
1
infoKALENDARZ kadrowo księgowy 2021

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *