Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji

Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji
Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji

W książce omówiono kwestie zarówno zwalniania pracowników przez pracodawcę, jak i ich odchodzenia z własnej woli. Procesy te są ważnym elementem polityki personalnej, a ich jakość – sprawdzianem kultury organizacji. W czasach kryzysu tematyka ta nabiera szczególnej aktualności. Autorka skupia się na następujących zagadnieniach:, zjawisko redukcji zatrudnienia – przebieg, rozwiązania alternatywne, kryteria wyboru osób do zwolnienia;, wpływ


Zobacz więcej
1
Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *