Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2021 roku

Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2021 roku
Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2021 roku

W książce omówiono obowiązki pracodawców będących płatnikami składek ZUS i zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w następującym układzie: ,- rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń,,- ustalanie podstawy wymiaru składek,,- rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,,- ustalanie prawa i wysokości


Zobacz więcej
1
Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2021 roku

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *