Historia i społeczeństwo 5 podręcznik

Historia i społeczeństwo 5 podręcznik
Historia i społeczeństwo 5 podręcznik

Zamieszczone w podręczniku treści są zgodne z wymogami podstawy programowej i wprowadzają ucznia w zagadnienia związane z przeszłością i otaczającym go światem. Podręcznik został podzielony na pięć działów. Dzięki treściom w nich zawartych uczeń pozna dzieje Europy z epoki starożytności, średniowiecza i odrodzenia, życie ludzie w dawnych czasach oraz wynalazki i odkrycia, które im zawdzięczamy. Dowie się także w jaki sposób powstało państwo polsk


Zobacz więcej
1
Historia i społeczeństwo 5 podręcznik

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *